fbpx

  Sazinies ar mums

  Garantija

  Garantijas termiņš:

  • Fiziskām personām – 2 gadi;
  • Juridiskām personām – 1 gads.

  Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja PIRCĒJS var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu

  Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), uz izejmateriāliem vai materiāliem, kuriem ir ierobežots resurss (stīgas, drošinātāji, vadi, austiņu kapsulas, mikrofonu kapsulas, spuldzes, feideri, skaļruņi u.tml.).

  Garantija nav spēkā, ja:

  • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai PIRCĒJS pats mēģinājis novērst bojājumus;
  • bojājums radies lietotāja neprofesionālas vai nekorektas rīcības rezultātā, kā arī, ja ir mehāniskie bojājumi, konstrukcijas izmaiņa, kas nav uzrādīta tehniskajā dokumentācijā;
  • bojājums radies neatbilstoša elektrotīkla sprieguma iedarbības, elektromagnētiskā vai cita veida starojuma iedarbības vai pārslodzes rezultātā;
  • bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
  • PIRCĒJS izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  • bojājums būs radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  • PIRCĒJS neveiks regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);

  Garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kas radušies kā preces ražošanas brāķis, vai kā slēpts defekts preces piegādes laikā. Garantija ir spēkā pie nosacījuma, ka nav pārkāpti tehnikas lietošanas noteikumi. Garantijas periods sākas ar preces saņemšanas brīdi. Mēs neuzņemamies pienākumu atlīdzināt zaudējumus vai izdevumus, kas PIRCĒJAM vai citām personām radušies sakarā ar preces nepareizu lietošanu vai preces bojājuma radītām sekām.